Τι είναι Ανάπτυξη ιστοσελίδων

Τι είναι Ανάπτυξη ιστοσελίδων

Τι είναι Ανάπτυξη ιστοσελίδων (web development);

Η ανάπτυξη ιστοσελίδων αναφέρεται στο σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη συντήρηση ιστότοπων. Περιλαμβάνει πτυχές όπως σχεδιασμός ιστοσελίδων, δημοσίευση ιστού, προγραμματισμός ιστού και διαχείριση βάσεων δεδομένων.

Μερικά παραδείγματα για το τι είναι ανάπτυξη ιστοσελίδων μπορείτε να βρείτε σε αυτούς τους συνδέσμους:

Τι είναι προγραμματιστής ιστού (web developer);

Ενώ οι όροι “προγραμματιστής ιστού” και “σχεδιαστής ιστοσελίδων” χρησιμοποιούνται συχνά συνώνυμα, δεν σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Τεχνικά, ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων σχεδιάζει μόνο διεπαφές ιστότοπου χρησιμοποιώντας HTML και CSS. Ένας προγραμματιστής Ιστού μπορεί να εμπλέκεται στο σχεδιασμό ενός ιστότοπου, αλλά μπορεί επίσης να γράφει σενάρια Ιστού σε γλώσσες όπως η PHP και η ASP. Επιπλέον, ένας προγραμματιστής ιστού μπορεί να βοηθήσει στη συντήρηση και την ενημέρωση μιας βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείται από έναν δυναμικό ιστότοπο. Αυτός είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη ιστοσελίδων.

Η ανάπτυξη Ιστού περιλαμβάνει πολλούς τύπους δημιουργίας περιεχομένου Ιστού. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν απλές ιστοσελίδες κωδικοποίημένες σε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, ανάπτυξη ιστοσελίδων σε πρόγραμμα όπως το Dreamweaver και ενημέρωση ιστολογίου μέσω ιστότοπου blogging. Τα τελευταία χρόνια, συστήματα διαχείρισης περιεχομένου όπως το WordPress, το Drupal και το Joomla  έχουν επίσης γίνει τα πιο δημοφιλή μέσα για ανάπτυξη ιστοσελίδων. Αυτά τα εργαλεία διευκολύνουν τον καθένα να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τον δικό του ιστότοπο χρησιμοποιώντας μια διεπαφή που βασίζεται στον Ιστό.

Παρόλο που υπάρχουν αρκετές μέθοδοι για την ανάπτυξη ιστοσελίδων, υπάρχει συχνά μια ανταλλαγή μεταξύ απλότητας και προσαρμογής. Ως εκ τούτου, οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, αλλά αντ ‘αυτού διαθέτουν μια ειδική ομάδα ανάπτυξης Ιστού που σχεδιάζει και συντηρεί τους ιστότοπους της εταιρείας. Οι μικροί οργανισμοί και τα άτομα είναι πιο πιθανό να επιλέξουν μια λύση όπως το WordPress που παρέχει ένα βασικό πρότυπο ιστότοπου και απλοποιημένα εργαλεία επεξεργασίας.

Αν θέλετε λεπτομέρειες σχετικά με την ανάπτυξη ιστοσελίδων μπορείτε να βρείτε πολύ υλικό στο διαδίκτυο (π.χ. στο w3schools.com).

Τώρα που έχουμε καθορίσει την ανάπτυξη ιστού, ας δούμε μερικά βασικά στοιχεία ανάπτυξης ιστού για να σας εξοικειώσουμε καλύτερα με το θέμα.

Ορολογία

Τι είναι ένας ιστότοπος;

Οι ιστότοποι είναι αρχεία που αποθηκεύονται σε διακομιστές, οι οποίοι είναι υπολογιστές που φιλοξενούν ιστότοπους. Αυτοί οι διακομιστές είναι συνδεδεμένοι σε ένα τεράστιο δίκτυο που ονομάζεται Διαδίκτυο (ή στον Παγκόσμιο Ιστό με την ορολογία της δεκαετίας του ’90). Μιλάμε περισσότερο για διακομιστές στην επόμενη ενότητα.

Τα προγράμματα περιήγησης είναι προγράμματα υπολογιστών που φορτώνουν τους ιστότοπους μέσω της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο, όπως το Google Chrome ή ο Internet Explorer. Ο υπολογιστής σας είναι επίσης γνωστός ως πελάτης.

Τι είναι το HyperText Transfer Protocol;

Το HyperText Transfer Protocol (HTTP) συνδέει εσάς και το αίτημα του ιστότοπού σας με τον απομακρυσμένο διακομιστή που φιλοξενεί όλα τα δεδομένα του ιστότοπου. Είναι ένα σύνολο κανόνων (ένα πρωτόκολλο) που καθορίζει τον τρόπο αποστολής των μηνυμάτων μέσω του Διαδικτύου. Σας επιτρέπει να μεταβείτε μεταξύ σελίδων ιστότοπου και άλλων ιστότοπων.

Όταν πληκτρολογείτε έναν ιστότοπο στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή αναζητάτε κάτι μέσω μιας μηχανής αναζήτησης, το HTTP παρέχει ένα πλαίσιο έτσι ώστε ο πελάτης (υπολογιστής) και ο διακομιστής να μπορούν να μιλούν την ίδια γλώσσα όταν κάνουν αιτήματα και απαντήσεις μεταξύ τους μέσω του Διαδικτύου. Είναι ουσιαστικά ο μεταφραστής ανάμεσα σε εσάς και το Διαδίκτυο – διαβάζει το αίτημα του ιστότοπού σας, διαβάζει τον κωδικό που στάλθηκε πίσω από το διακομιστή και τον μεταφράζει στη μορφή ενός ιστότοπου.

Τι είναι η κωδικοποίηση;

Η κωδικοποίηση αναφέρεται στη σύνταξη κώδικα για διακομιστές και εφαρμογές. Ονομάζεται «γλώσσα» επειδή αποτελείται από λεξιλόγιο και γραμματικούς κανόνες για την επικοινωνία με υπολογιστές. Περιλαμβάνει επίσης ειδικές εντολές, συντομογραφίες και σημεία στίξης που μπορούν να διαβαστούν μόνο από συσκευές και προγράμματα.

Κατά μία έννοια, οι προγραμματιστές είναι και μεταφραστές.

Όλα τα λογισμικά είναι γραμμένα από τουλάχιστον μία γλώσσα κωδικοποίησης, αλλά διαφέρουν ανάλογα με την πλατφόρμα, το λειτουργικό σύστημα και το στυλ. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι γλωσσών κωδικοποίησης οι οποίες εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες (γραμμένες από δύο διαφορετικούς τύπους προγραμματιστών) – front-end και backend.

Τι είναι το front-end;

Η διεπαφή (ή η πλευρά του πελάτη) είναι η πλευρά ενός ιστότοπου ή λογισμικού με το οποίο βλέπετε και αλληλεπιδράτε ως χρήστης του Διαδικτύου. Όταν οι πληροφορίες ιστότοπου μεταφέρονται από έναν διακομιστή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, οι γλώσσες κωδικοποίησης front-end επιτρέπουν στον ιστότοπο να λειτουργεί χωρίς να χρειάζεται να συνεχώς «επικοινωνεί» με το Διαδίκτυο.

Ο κώδικας διεπαφής επιτρέπει σε χρήστες όπως εσείς και εγώ να αλληλεπιδρούν με έναν ιστότοπο και να αναπαράγουν βίντεο, να επεκτείνουν ή να ελαχιστοποιούν τις εικόνες, να επισημαίνουν κείμενο και πολλά άλλα. Οι προγραμματιστές ιστού που εργάζονται στην κωδικοποίηση front-end δουλεύουν στην ανάπτυξη πελάτη.

Τι είναι το backend;

Το Backend  είναι η πλευρά που δεν βλέπετε όταν χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο. Είναι η ψηφιακή υποδομή και σε μη προγραμματιστές, μοιάζει με μια σειρά από αριθμούς, γράμματα και σύμβολα.

Υπάρχουν περισσότερες γλώσσες κωδικοποίησης backend από τις γλώσσες front-end. Αυτό οφείλεται στο ότι τα προγράμματα περιήγησης – στο μπροστινό μέρος – κατανοούν μόνο τη JavaScript, αλλά ένας διακομιστής – στο backend – μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να κατανοεί (σχεδόν) οποιαδήποτε γλώσσα.

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου;

Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) είναι μια εφαρμογή ιστού ή μια σειρά προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τη διαχείριση περιεχομένου ιστού. (Σημείωση: Τα CMS δεν είναι τα ίδια με τους δημιουργούς ιστότοπων, όπως το Squarespace ή το Wix.)

Αν και δεν απαιτείται για τη δημιουργία ιστότοπου, η χρήση του CMS είναι σίγουρα πιο εύκολη. Παρέχει τα δομικά στοιχεία (όπως θέματα και πρόσθετα) και σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τη δομή που θέλετε. Τα CMS χρησιμοποιούνται συνήθως για το ηλεκτρονικό εμπόριο και το blogging, αλλά είναι χρήσιμα για όλους τους τύπους ιστότοπων.

Χρήσιμες συμβουλές

Αν σκοπεύετε να δημιουργήσετε έναν ιστότοπο, οι ακόλουθες συμβουλές μπορεί να σας φανούν χρήσιμες.

Ας κάνουμε μια συμφωνία.

Ξέρετε τι είναι ανάπτυξη ιστοσελίδων και τι είναι προγραμματιστής ιστού.

Βρήκατε τον προγραμματιστή σας. Αποφασίσατε να του αναθέσετε την ανάπτυξη ιστοσελίδων για τον ιστότοπό σας. Τώρα ήρθε η ώρα να συμφωνήσετε στα χαρτιά. Οι χειραψίες είναι καλές, όπως και οι προφορικές συμφωνίες, αλλά βεβαιωθείτε ότι έχετε την προσφορά γραπτώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα παραπλανηθείτε. Ο λόγος για τον οποίο χρειάζεται κάτι γραπτό είναι έτσι ώστε να έχετε το πεδίο εφαρμογής σας, τα παραδοτέα και τα χρονοδιαγράμματά σας. Μια γραπτή προσφορά θα σας δώσει επίσης την ευκαιρία να δημιουργήσετε check-in, χρόνο δοκιμής και πρόγραμμα πληρωμών (θα επανέλθουμε σε αυτό).

Είναι επίσης σημαντικό να θυμάστε ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας σας θα πρέπει να έχει λόγο για το χρονοδιάγραμμα και το εύρος του έργου. Θυμηθείτε: τους προσλαμβάνετε επειδή έχουν εμπειρία σε έναν τομέα που δεν έχετε εσείς.

Αν και δεν θα έλεγα ότι θα έπρεπε να έχετε έμμεση εμπιστοσύνη σε κάποιον που πιθανώς μόλις συναντήσατε, θα πρέπει να σέβεστε την εκτίμησή του για την κατάσταση και να τη λαμβάνετε υπόψη καθώς χαρτογραφείτε το έργο σας και τον ρόλο που θα διαδραματίσει. Εάν σας λέει ότι κάτι δεν είναι δυνατό εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου ή παρέχει εναλλακτικές επιλογές για την επίτευξη των στόχων σας, θα πρέπει να ακούσετε και να αξιολογήσετε αυτές τις επιλογές σε σχέση με τους στόχους σας.

Τώρα έρχεται το δύσκολο μέρος, σωστά; Τα χρήματα! Οι ελεύθεροι επαγγελματίες εργάζονται παραδοσιακά με δύο τρόπους, ανά ώρα ή ανά έργο. Οι ορισμοί είναι ακριβώς πώς ακούγονται. Οι ωριαίοι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνονται για το χρόνο που εργάζονται, οπότε διαπραγματεύεστε μια ωριαία τιμή (Τιμή x Ωρες εργασίας = Πληρωμή). Ανά έργο ελεύθεροι επαγγελματίες εργάζονται σε μια – το μαντέψατε – βάση έργου, που σημαίνει ότι τους πληρώνετε ένα συμφωνημένο τέλος για το έργο συνολικά.

Δύο πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη εδώ:

Παίρνεις ότι πληρώνεις.  Εάν προσπαθείτε να εξοικονομήσετε χρήματα, μην εκπλαγείτε εάν το τελικό έργο δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας ή εάν ο ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνει ένα έργο υψηλότερης πληρωμής εκτός από το δικό σας. Πριν αναστατωθείτε, βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του. Θα περιμένατε να πληρώνεσται δίκαια για την εργασία σας, ο ελεύθερος επαγγελματίας αναμένει το ίδιο.
Να είστε ειλικρινείς σχετικά με τον προϋπολογισμό σας. Εάν έχετε μόνο ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων, ενημερώστε τον ελεύθερο επαγγελματία και δείτε εάν μπορείτε να συμφωνήσετε. Ίσως το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να αλλάξει, ίσως ο προϋπολογισμός σας είναι αρκετός τελικά. Δεν ξέρετε μέχρι να ρωτήσετε.

Ανεξάρτητα από τη δομή πληρωμής που συμφωνείτε, συνθέστε ένα πρόγραμμα πληρωμών. Αυτό θα κρατήσει τα πράγματα σε καλό δρόμο. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν διαφορετικές προσδοκίες. Για μερικούς θα είναι ένας διαχωρισμός 50/50 μεταξύ της έναρξης και της ολοκλήρωσης ενός έργου. Άλλοι θα το χωρίσουν σε τρεις (33%) ή τέσσερις (25%) δόσεις. Ανεξάρτητα από το τι συμφωνείτε, μην πληρώνετε πλήρως το έργο σας προτού ολοκληρωθεί και παραδοθεί η εργασία. Μόλις κάνετε μια συμφωνία, ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε. Εδώ συμβαίνει η μαγεία.

Έχετε προσλάβει τον ελεύθερο επαγγελματία σας. Καταλαβαίνει το αντικείμενο. Η τελική ημερομηνία παράδοσης έχει συμφωνηθεί. Ήρθε η ώρα να του στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κείμενα κάθε πέντε λεπτά, σωστά; Λάθος.

Η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός, η επεξεργασία βίντεο, η συγγραφή και άλλα, είναι όλες εξαιρετικά τεχνικές δεξιότητες που απαιτούν χρόνο και συγκέντρωση. Αφήστε τον ελεύθερο επαγγελματία σας να κάνει τη δουλειά για την οποία τον προσλάβατε. Είναι εντάξει να επικοινωνείτε κάθε φορά που δεν έχετε νέα του, αλλά πριν, ίσως είναι καλή στιγμή να ανατρέξετε στο πρόγραμμα check-in που προσθέσατε στη σύμβασή σας.

Ωστόσο, είναι ακόμη σημαντικό να διαθέσετε τον εαυτό σας. Θα απαιτηθεί αρκετή συμμετοχή δική σας, ειδικά όσο αφορά το περιεχόμενο του ιστότοπου.

Τι συμβαίνει μετά;

Το έργο έχει παραδοθεί. Φαίνεται και λειτουργεί τέλεια. Και τώρα τι? Βεβαιωθείτε ότι πληρώνετε τον ελεύθερο επαγγελματία σας. Θα χρειαστείτε την υποστήριξή του κατά τη λειτουργία του ιστότοπού σας, αργά ή γρήγορα. Μην αμελήσετε μια συμφωνία υποστήριξης-συντήρησης.

Αν σας ενδιαφέρει η συνεργασία μαζί μας,

ΣΗΜ: Ελπίζουμε να εξηγήσαμε τι είναι ανάπτυξη ιστοσελίδων και να σας προσφέραμε την βασική ορολογία που, ίσως, χρειάζεστε. Η τεχνολογία είναι πλέον τόσο προχωρημένη που είναι δύσκολο να την εξηγήσεις χωρίς να χρησιμοποιήσεις τεχνικούς όρους. Αν χρειάζεστε κάποια διευκρίνηση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Αφήστε μια απάντηση