Περιεχόμενα

όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικό Πλαίσιο

Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί από την digitizeme.gr. Σε όλο το site, οι όροι “εμείς” και “μας” αναφέρονται στην digitizeme.gr. Η digitizeme.gr προσφέρει αυτήν την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών που παρέχονται από αυτόν τον ιστότοπο σε εσάς, τον χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις πολιτικές και τις σημειώσεις που αναφέρονται εδώ.

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο μας ή/και αγοράζοντας κάτι από εμάς, αποδέχεστε την “Υπηρεσία” μας και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (“Όροι Χρήσης”, “Όροι”), συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων και πολιτικών που αναφέρονται εδώ και/ή είναι διαθέσιμοι σε υπερσύνδεση. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν για όλους τους χρήστες του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των χρηστών προγραμμάτων περιήγησης, πωλητών, πελατών, εμπόρων, και/ή δημιουργών περιεχομένου.

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης προτού εισέλθετε ή χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, τότε μην εισέλθετε στον ιστότοπο ή μην χρησιμοποιήσετε καμία από τις υπηρεσίες. Εάν οι παρόντες Όροι Χρήσης θεωρούνται προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά μόνο στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Οποιεσδήποτε νέες λειτουργίες ή εργαλεία προστίθενται στο τρέχον κατάστημα θα υπόκεινται επίσης στους Όρους Χρήσης. Μπορείτε να ελέγξετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Χρήσης ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανανεώνουμε, να αλλάζουμε ή να αντικαθιστούμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Χρήσης δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή/και αλλαγές στον ιστότοπο μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση ή πρόσβαση στον ιστότοπο μετά την ανάρτηση οποιωνδήποτε αλλαγών αποτελεί αποδοχή αυτών των αλλαγών.

Τμήμα 1 – Όροι Χρήσης Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους Χρήσης, δηλώνετε ότι έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα στο κράτος ή στην επαρχία κατοικίας σας ή ότι είστε πλήρως δικαιοπρακτικά ικανοί στην χώρα ή στην επαρχία κατοικίας σας και μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να επιτρέψουμε σε οποιοδήποτε ανήλικο εξαρτώμενο από εσάς μέλος της οικογενείας σας να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό ούτε μπορείτε, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μας, να παραβιάσετε οποιονδήποτε νόμο της έννομης τάξης στην οποία υπάγεστε (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων).

Δεν πρέπει να μεταδίδετε worms ή ιούς ή κακόβουλο λογισμικό.

Η απόκλιση ή η παραβίαση οποιουδήποτε από τους Όρους θα οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό των Υπηρεσιών μας.

Τμήμα 2 – Γενικές Προυποθέσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή των υπηρεσιών μας σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή.

Κατανοείτε ότι το περιεχόμενό σας (εξαιρουμένων των πληροφοριών πιστωτικής κάρτας) μπορεί να μεταφερθεί χωρίς κρυπτογράφηση και να περιλαμβάνει (α) μεταδόσεις σε διάφορα δίκτυα και (β) αλλαγές για τη συμμόρφωση και προσαρμογή στις τεχνικές απαιτήσεις της σύνδεσης δικτύων ή συσκευών. Οι πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας είναι πάντα κρυπτογραφημένες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μέσω δικτύων.

Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αντιγράψετε, πωλήσετε, μεταπωλήσετε ή εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας μας, της χρήσης της Υπηρεσίας ή της πρόσβασης στην Υπηρεσία ή οποιαδήποτε επαφή στην ιστοσελίδα μέσω της οποίας παρέχεται η υπηρεσία χωρίς ρητή έγγραφη άδεια από εμάς.

Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συμφωνία περιλαμβάνονται για λόγους ευκολίας και δεν μπορούν να περιορίσουν ή να επηρεάσουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αυτούς τους Όρους.

Τμήμα 3 – Ακριβεια, Πληρότητα και επικαιρότητα των Πληροφοριών

Δεν είμαστε υπεύθυνοι αν οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες (εννοείται εκτός των πληροφοριών των περιγραφών προϊόντων, των τιμών, των στοιχείων της φυσικής επιχείρησης, κλπ). Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να βασίζεστε ή να το χρησιμοποιείτε ως μοναδική βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να συμβουλευτείτε πρωτογενείς, ακριβέστερες, πληρέστερες ή πιο επίκαιρες πηγές πληροφοριών. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη στο υλικό αυτού του ιστότοπου είναι με δική σας ευθύνη.

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει ορισμένες ιστορικές πληροφορίες. Οι ιστορικές πληροφορίες, αναγκαστικά, δεν είναι επίκαιρες και παρέχονται μόνο ως σημείο αναφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου οποιαδήποτε στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ανανεώνουμε οποιαδήποτε πληροφορία του ιστοτόπου μας. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές στον ιστότοπο μας.

Τμήμα 4 – Τροποποιήσεις στην Υπηρεσία και τις Τιμές

Οι τιμές για τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε τμήμα ή περιεχόμενο της) ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Δεν θα ευθυνόμαστε έναντι υμών ή τρίτων για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας.

Τμήμα 5 – Προιόντα ή Υπηρεσίες (αν υπάρχουν)

Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ενδέχεται να διατίθενται αποκλειστικά στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας. Αυτά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν περιορισμένες ποσότητες και να υπόκεινται σε επιστροφή ή ανταλλαγή μόνο σύμφωνα με την πολιτική επιστροφής μας.

Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια να προβάλουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων μας που εμφανίζονται στο κατάστημα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η οθόνη του υπολογιστή σας θα αναπαράγει με ακρίβεια οποιοδήποτε χρώμα.

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν υποχρεούμαστε, να περιορίσουμε τις πωλήσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Μπορούμε να ασκήσουμε αυτό μας το δικαίωμα κατά περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές προϊόντων ή τιμολόγησης προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κατά τη διακριτική ευχέρεια μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε προσφορά για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που γίνεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι άκυρη όταν απαγορεύεται.

Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράσατε ή αποκτήσατε θα ικανοποιεί τις προσδοκίες σας ή ότι θα διορθωθούν τυχόν λάθη της Υπηρεσίας μας.

Τμήμα 6 – Ακρίβεια των Πληροφοριών Χρέωσης και Λογαριασμού

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία κάνετε σ’ εμάς. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράστηκαν ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που πραγματοποιούνται από από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα ή/και παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή/και αποστολής. Σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης μιας παραγγελίας, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε επικοινωνώντας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με τη διεύθυνση χρέωσης/ τον αριθμό τηλεφώνου που παρασχέθηκε κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που, κατά την κρίση μας, φαίνεται να τοποθετούνται από αντιπροσώπους, μεταπωλητές ή διανομείς.

Συμφωνείτε να παρέχετε επίκαιρες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται στο κατάστημά μας. Συμφωνείτε να ενημερώνετε άμεσα τον λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των αριθμών των πιστωτικών σας καρτών και των ημερομηνιών λήξης τους, ώστε να μπορούμε να ολοκληρώνουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνούμε με εσάς, όταν είναι απαραίτητο.

Τμήμα 7 – Προαιρετικά Εργαλεία

Ενδέχεται να σας παρέχουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων που δεν παρακολουθούμε ούτε έχουμε έλεγχο ή συμβολή.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι παρέχουμε πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία “όπως είναι” και “όπως είναι διαθέσιμα” χωρίς εγγυήσεις, παραστάσεις ή όρους οποιουδήποτε είδους και χωρίς οποιαδήποτε έγκριση. Δεν θα έχουμε καμία απολύτως ευθύνη που απορρέει από ή σχετίζεται με τη χρήση προαιρετικών εργαλείων τρίτου μέρους.

Οποιαδήποτε χρήση από εσάς των προαιρετικών εργαλείων που προσφέρονται μέσω του ιστότοπου είναι εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια και θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε και εγκρίνετε τους όρους σχετικά με τα εργαλεία που παρέχονται από τον σχετικό τρίτο πάροχο.

Μπορούμε επίσης να προσφέρουμε στο μέλλον νέες υπηρεσίες ή/και δυνατότητες μέσω του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης νέων εργαλείων και πόρων). Αυτά οι νέες δυνατότητες ή/και υπηρεσίες υπόκεινται επίσης στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Τμήμα 8 – Συνδέσεις με Τρίτους Παρόχους

Ορισμένο περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν υλικά από τρίτους.

Οι σύνδεσμοι τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να σας κατευθύνουν σε ιστότοπους τρίτων παρόχων που δεν είναι συνδεδεμένοι με εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας και δεν εγγυόμαστε και δεν θα έχουμε καμία υπαιτιότητα ή ευθύνη για υλικά ή ιστότοπους τρίτων κατασκευαστών ή για οποιοδήποτε άλλο υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν βλάβες ή ζημίες που σχετίζονται με την αγορά ή τη χρήση αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή οποιωνδήποτε άλλων συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε σχέση με οποιουσδήποτε τρίτους ιστότοπους. Ελέγξτε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές των τρίτων και φροντίστε να τις καταλάβετε προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συναλλαγή. Οι καταγγελίες, οι αξιώσεις οι ανησυχίες ή οι ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα τρίτων πρέπει να απευθύνονται στον τρίτο.

Τμήμα 9 – Σχόλια Χρήστη, Αξιολόγηση και Άλλες Καταχωρήσεις

Εάν, κατόπιν αιτήσεώς μας, στείλετε συγκεκριμένες καταχωρήσεις (π.χ. είσοδος σε διαγωνισμό) ή χωρίς να σας ζητήσουμε μας στείλετε δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, προτάσεις, σχέδια ή άλλα υλικά, είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο (συλλογικά “σχόλια”), συμφωνείτε ότι μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμούς, να επεξεργαστούμε, να αντιγράψουμε, να δημοσιεύουμε, να διανέμουμε, να μεταφράσουμε και να χρησιμοποιούμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιαδήποτε σχόλια μας διαβιβάζετε. Είμαστε και δεν έχουμε καμία υποχρέωση (1) να διατηρούμε εμπιστευτικά τα σχόλια σας (2) να σας αποζημιώσουμε για τυχόν σχόλια· ή (3) να απαντήσουμε σε τυχόν σχόλια.

Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε, να επεξεργαζόμαστε ή να αφαιρούμε περιεχόμενο που κατά την κρίση μας θεωρούμε ότι είναι παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κακόβουλο ή παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε μέρους ή τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάζουν κανένα δικαίωμα τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, του εμπορικού σήματος, της ιδιωτικής ζωής, της προσωπικότητας ή άλλου ατομικού ή αποκλειστικού δικαιώματος. Συμφωνείτε επίσης ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν δυσφημιστικό ή άλλως παράνομο, καταχρηστικό ή άσεμνο υλικό ή θα περιέχουν ιούς υπολογιστή ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσαν με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσποιείστε ότι είστε κάποιος άλλος ή να παραπλανήσετε καθ΄ οιονδήποτε τρόπο εμάς ή τρίτους ως προς την προέλευση τυχόν σχολίων. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν σχόλια που κάνετε και για την ακρίβειά τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη και δεν φέρουμε καμία υπαιτιότητα για τυχόν σχόλια που έχουν αναρτηθεί από εσάς ή τρίτους.

Τμήμα 10 – Προσωπικές Πληροφορίες

Η καταχώριση των προσωπικών σας στοιχείων μέσω του καταστήματος μας διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για να δείτε την Πολιτική Απορρήτου, κάντε κλικ σε αυτό  σύνδεσμο .

Τμήμα 11 – Σφάλματα, Ανακρίβεις και Ελλείψεις

Ενίοτε ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στον ιστότοπο μας ή στην Υπηρεσία που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με περιγραφές προϊόντων, τιμολόγηση, προωθήσεις, προσφορές, έξοδα αποστολής προϊόντων, χρόνους αποστολής και διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε τις πληροφορίες ή να ακυρώνουμε τις παραγγελίες αν τυχόν πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο είναι ανακριβείς, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (ακόμη και μετά την υποβολή της παραγγελίας σας) .

Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να επικαιροποιούμε, να τροποποιούμε ή να αποσαφηνίζουμε πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης της Υπηρεσίας ή σχετικού ιστοτόπου, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται ότι όλες οι πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο έχουν τροποποιηθεί ή ενημερωθεί.

Τμήμα 12 – Απαγορευμένες Χρήσεις

Εκτός από τις άλλες απαγορεύσεις που αναφέρονται στους Όρους Χρήσης, απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου ή του περιεχομένου του από εσάς: (α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, (β) για να ζητάτε από άλλους να εκτελούν ή να συμμετέχουν σε παράνομες πράξεις, (γ) για να παραβιάζετε οποιονδήποτε διεθνή, ομοσπονδιακό, επαρχιακό ή κρατικό κανονισμό, οδηγία, νόμο ή διάταγμα, (δ) για να παραβιάζετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων, ε) για να παρενοχλείτε, κακοποιείτε, προσβάλλετε, βλάπτετε, δυσφημείτε, συκοφαντείτε, αποθαρρύνετε, εκφοβίζετε ή να διακρίνετε λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, εθνικότητας, φυλής, ηλικίας, εθνικής καταγωγής ή αναπηρίας, στ) για να υποβάλλετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, (ζ) για αποστολή ή μετάδοση ιών ή οποιουδήποτε άλλου είδους κακόβουλου κώδικα που μπορεί να ή θα χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο καιυ θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου, η) να συλλέγετε ή να παρακολουθείτε τις προσωπικές πληροφορίες των άλλων, (i) ως ενοχλητική ή παραπλανητική διαφήμηση, spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, ή scrape (ι) για οποιοδήποτε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό, ή (k) για να παρεμβαίνετε ή να παρακάμπτετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου για παραβίαση οποιασδήποτε απαγορευμένης χρήσης.

Τμήμα 13 – Αποποίηση Εγγυήσεων, Περιορισμός Ευθύνης

Δεν εγγυόμαστε, δεν αντιπροσωπεύουμε ή εγγυόμαστε ότι η χρήση της υπηρεσίας μας θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς λάθη.

Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση της υπηρεσίας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.

Συμφωνείτε ότι κατά καιρούς ενδέχεται να καταργούμε την υπηρεσία για αόριστες χρονικές περιόδους ή να ακυρώσουμε την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή, χωρίς ειδοποίηση.

Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση ή η αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας είναι με δική σας ευθύνη. Η υπηρεσία και όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς μέσω της υπηρεσίας παρέχονται (όπως εξηγείται ρητά από εμάς) «όπως είναι» και  «όπως είναι διαθέσιμα» για τη χρήση σας, χωρίς καμία αντιπροσώπευση, εγγύηση ή συνθήκες οποιουδήποτε είδους, περιλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, εμπορεύσιμης ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, αντοχής, τίτλου και μη παραβίασης.

Σε καμία περίπτωση η digitizeme.gr, οι διευθυντές, οι υπάλληλοί, οι συνεργάτες, οι πράκτορες, οι εργολάβοι, οι ασκούμενοι, οι προμηθευτές, οι πάροχοι υπηρεσιών ή οι δικαιοπάροχοι μας, δεν ευθύνονται για τυχόν ζημία, απώλεια, αξίωση ή άμεση, έμμεση, τυχαία, (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, απώλεια κερδών, απώλεια εσόδων, απώλεια αποταμιεύσεων, απώλεια δεδομένων, έξοδα αντικατάστασης ή οποιεσδήποτε παρεμφερείς ζημίες, είτε συμβατικής φύσεως, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αντικειμενικής ευθύνης ή άλλης μορφής, χρήση οποιωνδήποτε υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε προϊόντων που προμηθεύεστε με τη χρήση της υπηρεσίας ή για οποιαδήποτε άλλη αξίωση που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε προϊόντος σας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη οποιουδήποτε είδους προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε περιεχομένου (ή προϊόντος) που έχει αναρτηθεί, μεταφερθεί ή άλλως έχει διατεθεί μέσω της υπηρεσίας, ακόμη και αν έχει ενημερωθεί για τη διαθεσιμότητα του. Επειδή ορισμένα κράτη ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημίες, σε αυτές τις πολιτείες ή δικαιοδοσίες η ευθύνη μας περιορίζεται στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο όριο.

Τμήμα 14 – Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε την digitizeme.gr και τη μητρική, τις θυγατρικές, τους συνεργάτες, τους συνεταίρους, τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους πράκτορες, τους εργολάβους, τους δικαιοπάροχους, τους παρόχους υπηρεσιών, τους υπεργολάβους της από κάθε ευθύνη, καθώς και να την προστατέψετε από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων λογικών δικηγορικών αμοιβών, που δόθηκαν από τρίτο και προέρχονται από την παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης ή των εγγράφων που ενσωματώνονται σ’ αυτούς ή από παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων τρίτου μέρους.

Τμήμα 15 – Μερική Ακυρότητα του Παρόντος

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, η εν λόγω διάταξη θα είναι εντούτοις εκτελεστή στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο και το μη εκτελεστό μέρος θα θεωρείται ότι αποσπάται από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο προσδιορισμός αυτός δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

Τμήμα 16 – Καταγγελία

Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των συμβαλλόμενων μερών, που γεννήθηκαν πριν από την ημερομηνία καταγγελίας, θα εξακολουθούν να υπάρχουν και μετά την καταγγελίας της παρούσας σύμβασης για όλους τους σκοπούς.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης είναι εν ισχύ μέχρι και εφόσον καταγγελθούν από εσάς ή εμάς. Μπορείτε να καταγγείλετε αυτούς τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντάς μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή όταν παύετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Αν κατά την κρίση μας αποτύχετε ή υποψιαστούμε ότι αποτύχατε να συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε όρο ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης, μπορούμε επίσης να καταγγείλουμε τη συμφωνία αυτή ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και θα παραμείνετε υπεύθυνοι για όλα τα ποσά που οφείλονται μέχρι και την ημερομηνία καταγγελίας. Η εταιρεία μας, ως εκ τούτου, μπορεί να σας αρνηθεί η πρόσβαση στα προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας (ή σε οποιοδήποτε τμήμα τους).

Τμήμα 17 – Συνολική Συμφωνία

Η αποτυχία μας να ασκήσουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης δεν αποτελεί παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιεσδήποτε πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε σχέση με την Υπηρεσία συνιστούν το σύνολο της συμφωνίας και της κατανόησης μεταξύ μας και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας, αντικαθιστώντας τυχόν προηγούμενες ή ταυτόχρονες συμφωνίες, επικοινωνίες και προτάσεις , είτε προφορικές είτε γραπτές, μεταξύ μας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν προηγούμενων εκδόσεων των Όρων Χρήσης).

Οποιεσδήποτε αμφιβολίες στην ερμηνεία αυτών των Όρων Χρήσης δεν θα ερμηνεύονται σε βάρος του μέρους που τους συνέταξε.

Τμήμα 18 – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιεσδήποτε ξεχωριστές συμφωνίες με τις οποίες σας παρέχουμε υπηρεσίες θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

Τμήμα 19 – Αλλαγές στους όρους Χρήσης

Μπορείτε να ελέγξετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Χρήσης ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να επικαιροποιούμε, να αλλάζουμε ή να αντικαθιστούμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Χρήσης δημοσιεύοντας ενημερώσεις και αλλαγές στον ιστότοπο μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά τον ιστότοπό μας για αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση ή πρόσβαση στον ιστότοπό μας ή στην Υπηρεσία μετά την ανάρτηση τυχόν αλλαγών στους παρόντες Όρους Χρήσης αποτελεί αποδοχή αυτών των αλλαγών.

Τμήμα 20 – Στοιχεία Επικοινωνίας

Ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους Χρήσης θα πρέπει να μας αποστέλλονται στη διεύθυνση  info@digitizeme.gr